Kontakt

Kristallens öppna förskola
Valthornsvägen 19 D
UPPSALA

Öppettider

Måndag  9.00-14.00
9.00-13.00 SFI Christine
9.30-11.00 Samhällsorientering Va’med. Karin och Gunnel
11.00 Sångstund 
Sopplunch (självkostnadspris)

Tisdag 9.00-18.00
9.00-13.00 SFI Christine och Thordis 
11.00 Sångstund 
12.30- 18.00 Familjeöppet 

Onsdag  9.00-14.00
9.00-13.00 SFI Thordis
11.00 Sångstund 
9.00-15.00 Familjeöppet
Samhällsinformation med olika teman

Torsdag  9.00-14.00
9.00-13.00 SFI Christine och Thordis
Kerstin från Råd och Stöd
BMM och BVC är här
11.00 Sångstund 

Fredag  10.00-12.00
10.00-12.00 Kristallens och Treklangens öppna förskolor är ute tillsammans.
Sångstund