Det här händer på Kristallen

 

Torsdag  11 oktober      Stängt. Vi är på utbildning

Fredag 12 oktober        Stängt – ingen utevistelse

Lördag 13 oktober         Familjeöppet 10.30- 14.00

Måndag 15 oktober       Pedagoger från förskolor i området kommer

                                     och informerar om sin verksamhet

Tisdag 16 oktober        Tandhygienisten kommer 10.30

Torsdag 18 oktober      Temasamtal med barnmorska 11.00

Fredag 19 oktober        Anna från Biotopia kommer och pratar om

                                     småkryp på utevistelsen

Måndag 22 oktober       Dietisten kommer kl. 10.30

Fredag 26 oktober        Vi ses på Gottsundabiblioteket kl. 10.00

Måndag 29 oktober       Kristallen stänger 12.30. Vi har personalmöte

 

 

Med reservation för eventuella ändringar 2018-10-03

 

24 augusti 2018