Det här händer på Kristallen

 

                     

Lördag 17 november      Gottsundadagen

Måndag 19 november     Dietist, Åsa Andersson kommer 10.30

Torsdag 22 november   Temasamtal med barnmorska 11.00

Fredag 23 november     Vi ses på Gottsundabiblioteket kl. 10.00

Måndag 26 november    Kristallen stänger 12.30. Vi har personalmöte

Torsdag 29 november   Tema barnsäkerhet, BVC 10.00

Fredag 7 december       Sista utedagen för terminen

Lördag 8 decenber        Familjeöppet 10.30-14.00

Tisdag 11 december       Kristallen har stängt

Fredag 14 december     Julavslutning. Sista dagen för terminen

 

Vi önskar Er alla en God Jul och Ett Gott Nytt År

Vi öppnar igen den 14 januari 2019

Nadja och Anna-Lena

 

 

Med reservation för eventuella ändringar 2018-11-05

 

Uppdaterad: