Samverkan Landstinget

Kristallens öppna förskola samverkar med mödra- och barnhälsovården i Gottsunda som är belägen i Gottsunda centrum. Deras adress är Valthornsvägen 3 B.

Barnavårdscentralen i Gottsunda

Rådgivning/tidsbokning:
Måndag – fredag 8.15 – 9.00 därefter röstbrevlåda fram till klockan 15.00

Telefonnummer till våra distriktsköterskor är:

Anna-Lena Bernström-Rhydén 018 - 6117832
Ingrid Ekman-Andersson 018 – 6117740
Inger Hörnsten-Olsson 018 – 6117813
Michaela Kihlberg 018 – 6117742
Katarina Wikström 018 – 6117833
Lars Björnlund 018 – 6117850
På BVC ges kurser i Livräddande – första hjälp – barn. För mer information kontakta Ingrid Ekman-Andersson tel. 018-6117740

Barnmorskemottagningen i Gottsunda

Erbjuder graviditetskontroller, preventivmedelsrådgivning, gynekologisk cellprovstagning, ungdomsmottagning för tjejer och killar m.m

Telefonnummer 018 - 6117842

 

Uppdaterad: