Nyheter

Gå till nyhetsarkivet

Kontakt

Kristallens öppna förskola
Valthornsvägen 19 D
UPPSALA

Öppettider

Måndag  9.00-14.00
9.00-13.00 SFI Christine
9.30-11.00 Samhällsorientering Va’med. Karin och Gunnel
11.00 Sångstund 

Tisdag 9.00-18.00
9.00-13.00 SFI Christine och Gertrud
11.00 Sångstund 

Sopplunch (självkostnadspris)

12.30- 18.00 Familjeöppet 

Onsdag  9.00-14.00
9.00-13.00 SFI Gertrud
11.00 Sångstund 
9.00-14.00 Familjeöppet
Samhällsinformation med olika teman

Torsdag  9.00-14.00
9.00-13.00 SFI Christine och Gertrud
Vania från Råd och Stöd
BMM och BVC är här
11.00 Sångstund 

Fredag  10.00-12.00
10.00-12.00 Kristallens och Treklangens öppna förskolor är ute tillsammans.
Sångstund

Lördagsöppet

Lördagar mellan 10.00-14.00

16 mars

13 april

18 maj

15 juni

Kalendarium

Alla händelser