Verksamhet

Kristallens öppna förskola arbetar familjecentrerat vilket innebär en samverkan mellan kommun och landsting. Vi har familjer med barn 0-5 år i centrum.

På Kristallens öppna förskola innebär det att vi har ett nära samarbete med landstingets mödra- och barnhälsovård och kommunens Råd & Stöd-verksamhet.

Vill du läsa svenska på SFI måste du anmäla dig till SFI-mottagningen på Navet Kungsgatan 85, telefon: 018-7272210.

Vi har också andra verksamheter som vi samverkar med t.ex. Gottsundakyrkan, Biblioteket, kvinnoföreningen Atti, Gottsundabadet, Medborgarskolan.

 

Uppdaterad:

Andra sidor under: Verksamhet