Öppettider

Måndag  9.00-14.00
9.00-13.00 SFI Christine
9.30-11.00 Samhällsorientering Va’med. Karin och Gunnel
11.00 Sångstund 

Tisdag 9.00-18.00
9.00-13.00 SFI Christine och Thordis 

11.00 Sångstund 

Sopplunch (självkostnadspris).


12.30- 18.00 Familjeöppet 

Onsdag  9.00-14.00
9.00-13.00 SFI Thordis
11.00 Sångstund 
9.00-14.00 Familjeöppet
Samhällsinformation med olika teman

Torsdag  9.00-14.00
9.00-13.00 SFI Christine och Thordis
Kerstin från Råd och Stöd
BMM och BVC är här
11.00 Sångstund 

Fredag  10.00-12.00
10.00-12.00 Kristallens och Treklangens öppna förskolor är ute tillsammans.
Sångstund

 

Lördagsöppet

Lördagar mellan 10.30-14.00

15 september

13 oktober

17 november

8 december

Uppdaterad: